Artykuły

rehabilitacja

Terapia wisceralna

„Żyjemy tak długo, jak funkcjonują nasze narządy wewnętrzne. Możemy się poruszać, pod warunkiem że pracują nasze kości, więzadła i mięśnie”.

 Florinda Czeija

Terapia Wisceralna jest to metoda leczenia skupiającą się na połączeniach pomiędzy układem mięśniowo‑szkieletowym a narządami wewnętrznymi. Wzajemne oddziaływania mięśniowo‑szkieletowe determinują położenie narządów w ciele, i odwrotnie, organy wewnętrzne mają znaczący wpływ na stan zdrowia kręgosłupa, miednicy, żeber, obręczy barkowej, mięśni oraz powięzi.

Organizm ludzki to spójny system naczyń powiązanych, w którym zakłócenie funkcjonowania jednego narządu przekłada się na konsekwencje i zaburzenia w działaniu innych elementów.

Nieprawidłowa postawa, skolioza, operacja, stany zapalne tkanek i narządów, niedożywienie lub stres emocjonalny mogą doprowadzić do dysfunkcji narządów. W konsekwencji w podrażnionych narządach powstaje napięcie, które jest przenoszone na układ mięśniowo‑szkieletowy. Mechanizm jest skomplikowany a jednocześnie banalnie prosty – np. zapalenie pęcherza moczowego lub zaparcia, mogą prowadzić do problemów ze stawami biodrowym lub odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa.

Idea leczenia z zastosowaniem Terapii Wisceralnej opiera się na szczegółowej analizie historii chorób przebytych przez pacjenta, która następnie jest weryfikowana przez różne metody diagnostyczne w celu podjęcia leczenia istniejącego łańcucha zmian chorobowych. Na tej podstawie wdrażane jest skuteczne leczenie eliminujące przyczynę choroby a nie tylko skutek.

 

question-2415069__340

Co to właściwie jest FIZJOTERAPIA?

Co to jest  FIZJOTERAPIA?

Czy między fizjoterapią a rehabilitacją można postawić znak równości? I czym tak naprawdę zajmujemy?

Fizjoterapia to dziedzina z obszaru nauk medycznych, skupiająca się na leczeniu z zastosowaniem metod takich jak: ruch, bodźce mechaniczne, kinetyczne, elektryczne, chemiczne oraz świetlne.

Światowa Konfederacja Fizjoterapii definiuje naszą pracę jako działanie mające na celu rozwijanie, utrzymywanie oraz przywracanie maksymalnych zdolności ruchowych oraz funkcjonalnych.

A tak w praktyce i dosłownie … DOBRY FIZJOTERAPEUTA – to ktoś kto potrafi trafnie zdiagnozować, wyeliminować skutki w postaci dolegliwości bólowych ale przede wszystkim to specjalista, który poza pomocą doraźną skupi się na znalezieniu i zlikwidowaniu przyczyny bólu.

Rehabilitacja kolokwialnie mówiąc jest pojęciem „mniej pojemnym” – oznacza dosłownie działanie mające na celu usprawnienie osoby niepełnosprawnej. A wiadomo, że fizjoterapeuta poza szeroko pojętą niepełnosprawnością zajmuje się również leczeniem dysfunkcji układu nerwowo – mięśniowego, mięśniowo – szkieletowego, sercowo – naczyniowego oraz oddechowego. Spektrum działań jest wielopłaszczyznowe, obejmuje leczenie Pacjentów: po urazach, złamaniach, uszkodzeniach tkanek, stawów, z wadami postawy, zmagających się z chorobami przewlekłymi, schorzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi a także z bólem różnych partii ciała – nie tylko kręgosłupa.

✔ Podsumowując… do fizjoterapeuty zapraszamy nie tylko w sytuacjach ekstremalnego bólu, po urazach ale również z tzw. „codziennymi dolegliwościami”: bóle głowy, dyskomfort w obrębie kręgosłupa, kończyn, uczucie drętwienia, mrowienia, ucisku, problemy ze snem, dyskomfort ze strony układu pokarmowego, dolegliwości związane z siedzącym lub stojącym trybem pracy i wiele innych…

✔Nasi fizjoterapeuci: DAJĄ RADĘ! Zapraszamy

jjKLAUDIA IMG_3324

Nowy specjalista na pokładzie ActivREHA – stawiamy na kompetencje c.d.

mgr Klaudia Antoniak

Absolwentka I i II stopnia studiów stacjonarnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – kierunek: Fizjoterapia.

Kursy i szkolenia:

 • Kinesiotaping KT1/KT2
 • Terapia manualna wg Typaldosa – FDM Fascial Distortion Model (kręgosłup, kończyna, górna, kończyna dolna)
 • Kompleksowa Terapia przeciwobrzękowa
 • Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo‑powięziowe z anatomią palpacyjną
 • FDM Cranio – Integracja nerwowo – powięziowa
 • PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) –  metoda torowania nerwowo‑mięśniowego
 • Terapia wisceralna – wprowadzenie
 • Suche igłowanie, akupunktura
 • Zastosowanie MTG w redukowaniu bólów miesiączkowych
 • Wprowadzenie do metody NEURAC 1 i do wykorzystania aparatu RECORD w rehabilitacji medycznej
 • Terapia manualna wg Typaldosa – warsztaty rozwijające
dypkomy

Stawiamy na kompetencje…

mgr Tytus Smoliński

Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Fizjoterapeuta z pasją. W głównym obszarze jego zainteresowań zawodowych leży kompleksowe i holistyczne podejście do dolegliwości bólowych. Skupia się na szukaniu i eliminowaniu przyczyn a nie skutków.

Kursy i szkolenia:

 • Szkoła Terapii Wisceralnej
 • Medycyna Ortopedyczna wg. Cyriax’a, Moduły: A, B, C, D, E.
 • Terapia Manualna – szkoła niemiecka, Moduły: OW1, OW2, UW1, UW2, OW3, MFT.
 • Fizjoterapia w urazach sportowych
 • Mulligan Concept – funkcjonalna terapia manualna wg Koncepcji Briana Mulligana, Moduły: A, B, C.
 • Metoda Mechanicznego Diagnozowania i Terapii McKenziego, Moduły: A, B, C, D.
 • Kinetic Control, Moduły: KC1, KC2, KC3, KCS.
 • K‑Active Association, Moduł: Kinesiology taping
 • Rehalab Academy – Badania i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego, Moduły: I, II.
 • Masaż tkanek głębokich
 • Dodatkowe szkolenia – zakres: Masaż Klasyczny, Masaż Sportowy, Laserowa Biostymulacja w transdermalnej terapii kolagenowej, Masaż w środowisku wodnym, Masaż próżniowy, izometryczny, limfatyczny, Refleksoterapia, Neurologiczne aspekty rehabilitacji w schorzeniach kręgosłupa, Nowoczesna diagnostyka i terapia fizykalna, Masaż powięziowo – mobilizujący, Kinetic Control w sporcie.

 

mgr Michał Kłaczko

Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Zainteresowania zawodowe to przede wszystkim terapia manualna i terapia tkanek miękkich ze szczególnym uwzględnieniem dolegliwości bólowych kobiet ciężarnych.

Kursy i szkolenia:

 • Proprioreceptywne torowanie nerwowo‑mięśniowe (PNF)
 • Masaż tkanek głębokich
 • Diagnostyka różnicowa i leczenie manualne w dysfunkcjach narządu ruchu;
 • Mulligan Concept
 • Ocena funkcjonalna
 • FMSMasaż funkcyjny, poprzeczny i inne techniki masażu
 • Terapia manualna wg Kaltenborn‑Evjenth Concept
 • Diagnostyka różnicowa i leczenie manualne w dysfunkcjach narządu:
  • UEX – Badanie i leczenie kończyny dolnej
  • OEX – Badanie i leczenie kończyny górnej
  • UWS – Badanie i leczenie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy
  • OWS – Badanie i leczenie odcinka szyjnego oraz piersiowego kręgosłupa i żeber
 • Terapia manualna według koncepcji Plaatsmana
box_img_3

Co leczymy?

 

Urazy ortopedyczne
•rehabilitacja po złamaniach
•stany po zabiegach chirurgicznych – biodro, kolano itp.
•stany po skręceniach i zwichnięciach – staw skokowy, rzepka, staw barkowy itp.
•urazy stawów
•bóle pleców
•bóle mięśniowe

Urazy neurologiczne
•udary mózgu
•guzy mózgu
•urazy czaszkowo – mózgowe
•urazy rdzenia kręgowego
•choroba Parkinsona
•stwardnienie rozsiane SM

Rehabilitacja kobiet w ciąży
•dolegliwości bólowe

Wady postawy ciała
•wady postawy u dzieci
•skoliozy
•płaskostopie
•gimnastyka korekcyjna

Rehabilitacja osób starszych
•usprawnianie
•pionizowanie i rehabilitacja po zabiegach, udarach, urazach

Masaż
•klasyczny
•relaksacyjny
•leczniczy
•sportowy
•tkanek głębokich

Fizykoterapia
•laser
•pole magnetyczne
•ultradźwięki
•elektroterapia